Ochranná známka Imitum

Ochranná známka Imitum

Angličtina bez bifľovania / Ochranná známka

Ochranná známka Imitum® – pravidlá jej používania

Spoločnosť Kvintech solution, s.r.o. je výhradným vlastníkom registrovanej obchodnej známky Imitum®. Pokiaľ nie je používanie tejto známky inak zmluvne ošetrené, platia nasledujúce podmienky:

  1. Uvedením ochrannej známky na týchto internetových stránkach v žiadnom prípade neposkytuje povolenie k jej používaniu inou osobou ako majiteľom. Žiadne oznámenie na týchto internetových stránkach by tak nemalo byť chápané ako nepriame, zákonné či iné udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie ochrannej známky uvedenej na tejto stránke bez zvolenia spoločnosti Kvintech solution, s.r.o. Pokiaľ by k takému použitiu bez súhlasu spoločnosti Kvintech solution, s.r.o. došlo, bude považované za porušenie práv majiteľa.

  2. Za dodržanie nasledujúcich podmienok je možné použiť ochrannú známku Imitum® pre reklamné a propagačné texty podporujúce dobré meno značky Imitum®. V tomto prípade platí, že::
    • nie je možné použiť iný tvar slova „Imitum“ ani jeho odvodeniny
    • značka (R) za slovom „Imitum“ sa uvádza iba pri prvom použití v texte
    • vlastníctvo práv k ochrannej známke Imitum® musí byť uvedené v tejto podobe:

„Imitum® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Kvintech solution, s.r.o.“

 

 

Žiadosti o udelenie súhlasu s používaním registrovanej obchodnej známky Imitum® zasielajte na info@kvintech.com.