Angličtina bez bifľovania - anglická abeceda

Anglická abeceda s výslovnosťou

Angličtina bez bifľovania / Gramatika / Abeceda

Angličtina - abeceda

Anglická abeceda (English alphabet) sa skladá z 26 písmen zapisovaných latinkou, ktoré sú súčasťou tiež slovenskej abecedy. V angličtine však na rozdiel od slovenčiny, neexistujú písmena s diakritickými znamienkami (´, ˇ) ani spojenie písmen “ch”.

Znalosť a ovládanie anglickej abecedy je jedným z prvých krokov pri štúdiu anglického jazyka. Naučiť sa ju bezchybne ovládať by mal preto skutočne každý. Vedieť správne hláskovať jednotlivé písmená abecedy je zásadné hlavne pre spelling (hláskovanie), ktoré je v bežnej komunikácii potrebné predovšetkým pri diktovaní osobných údajov (ФИО, adresy či мейл) a ďalších informácií neznámych druhej osobe, aby sa predišlo nedorozumeniu alebo chybe. Predsa by ste nechceli, aby ste mali na osobnom doklade uvedené nesprávne meno alebo vám neprišiel dôležitý e-mail iba kvôli tomu, že ste sa nenaučili hláskovať abecedu po anglicky.

V tabuľke nižšie nájdete všetky písmená anglickej abecedy vrátane výslovnosti a názvov jednotlivých písmen. Pre lepšie zapamätanie a uľahčenie učenia sú uvedené aj slovíčka, ktoré daným písmenom začínajú. Pre zapojenie vašej predstavivosti je u každého písmena obrázok so zvieratami na toto písmeno začínajúce, dané slovo je následne použité aj v jednoduchej vete a správnu výslovnosť si môžete vypočuť priamo od rodeného hovorcu.

Alphabet ['alfəbɛt] Anglická abeceda - výslovnosť

Po kliknutí na obrázok sa vám prehrá celý riadok s daným písmenom – od jeho výslovnosti až po ukážkovú vetu.

Písmeno Názov písmena Výslovnosť Slovíčka Ukážková veta Obrázok
A aAnglická abeceda - písmeno aa[eɪ]aligator, apple, airplaneThe alligator looks like a dinosaur.Anglická abeceda - písmeno a
B bAnglická abeceda - písmeno bbee[biː]bear, bone, basketThe bear has brown fur.Anglická abeceda - písmeno b
C cAnglická abeceda - písmeno ccee[siː]cat, car, combThe cat caught a grey mouse.Anglická abeceda - písmeno c
D dAnglická abeceda - písmeno ddee[diː]dolphin, dust, daffodilDolphins are the most intelligent animals of the planet.Anglická abeceda - písmeno d
E eAnglická abeceda - písmeno ee[iː]elephant, envelope, entranceThe elephant has two long white tusks.Anglická abeceda - písmeno e
F fAnglická abeceda - písmeno fef[ɛf]fish, flute, farmThe fish lives in the water.Anglická abeceda - písmeno f
G gAnglická abeceda - písmeno ggee[ʤiː]giraffe, gift, glovesThe giraffe is the tallest animal in the world.Anglická abeceda - písmeno g
H hAnglická abeceda - písmeno haitch[eɪtʃ]hippo, herb, houseHippos spend most of their lives in the water.Anglická abeceda - písmeno h
I iAnglická abeceda - písmeno ii[aɪ]insect, Indian, igloo Insects are annoying animals.Anglická abeceda - písmeno i
J jAnglická abeceda - písmeno jjay[ʤeɪ]jaguar, jumper, jamThe jaguar is the largest cat in the America.Anglická abeceda - písmeno j
K kAnglická abeceda - písmeno kkay[keɪ]kangaroo, kettle, knifeThe kangaroo is the national symbol of Australia.Anglická abeceda - písmeno k
L lAnglická abeceda - písmeno lel[ɛl]lion, life, lampThe lion is the king of the jungle.Anglická abeceda - písmeno l
M mAnglická abeceda - písmeno mem[ɛm]monkey, milk, mapMonkeys eat bananas.Anglická abeceda - písmeno m
N nAnglická abeceda - písmeno nen[ɛn]narwhal, night, noseThe narwhal is a whale with long tusk on its head.Anglická abeceda - písmeno n
O oAnglická abeceda - písmeno ooBrE [əʊ]
AmE [oʊ]
owl, olive, oakThe owl is a very intelligent night bird.Anglická abeceda - písmeno o
P pAnglická abeceda - písmeno ppee[piː]python, park, penThe python is a dangerous snake.Anglická abeceda - písmeno p
Q qAnglická abeceda - písmeno qcue[kjuː]quail, question, quizThe quail has spotted eggs.Anglická abeceda - písmeno q
R rAnglická abeceda - písmeno rarBrE [ɑː]
AmE [ɑr]
rabbit, rocket, roseRabbits have long ears and a short tail.Anglická abeceda - písmeno r
S sAnglická abeceda - písmeno sess[ɛs]squirrel, sister, smithThe squirrel eats nuts.Anglická abeceda - písmeno s
T tAnglická abeceda - písmeno ttee[tiː]turtle, towel, treeThe turtle swims in the ocean.Anglická abeceda - písmeno t
U uAnglická abeceda - písmeno uu[juː]unicorn, umbrella, unionThe unicorn is a mythical white horse with a horn on its forehead.Anglická abeceda - písmeno u
V vAnglická abeceda - písmeno vvee[viː]vampire, vest, vanVampires drink blood.Anglická abeceda - písmeno v
W wAnglická abeceda - písmeno wdouble-u['dʌb(ə)ljuː]wolf, wood, watchWolves howl at the moon.Anglická abeceda - písmeno w
X xAnglická abeceda - písmeno xex[ɛks]x-ray, xylophone, XeroxThe x-ray is taken when you have a broken bone.Anglická abeceda - písmeno x
Y yAnglická abeceda - písmeno ywy(e)[waɪ]yak, yacht, yellowYaks are big cows with long horns.Anglická abeceda - písmeno y
Z zAnglická abeceda - písmeno zzed
zee
BrE [zɛd]
AmE [ziː]
zebra, zoo, zoneThe zebra has black and white stripes on its body.Anglická abeceda - písmeno z

Vypočujte si všetkých 26 písmen abecedy, tak ako idú za sebou: Anglická abeceda nahraná rodeným hovorcom.

U detí sa pre lepšie zapamätanie anglickej abecedy a jej precvičovanie používajú rôzne riekanky a pesničky, ktoré môžu využiť samozrejme aj dospelí, aby si abecedu lepšie vžili.

Pokiaľ by ste si nevedeli rady, ako správne vysloviť symboly uvedené vo fonetickom prepise výslovnosti, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o výslovnosti špecifických anglických hlások, pripravili sme pre vás tri prehľadné tabuľky, kde tieto informácie nájdete.

Pokiaľ vám tu nejaká dôležitá informácia chýba, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás neváhejte kontaktovať.