Anglické hlásky a jejich výslovnost

Špecifické hlásky s výslovnosťou

Angličtina bez bifľovania / Gramatika / Abeceda / Špecifické hlásky s výslovnosťou

Symboly anglickej fonetickej abecedy a ich výslovnosť

Častým problémom pri štúdiu angličtiny je odlišná podoba zápisu anglického slova a jeho výslovnosť, s čím sa v slovenčine stretávame zriedkavo. V angličtine sa pre zaznamenanie výslovnosti používajú špeciálne znaky fonetickej abecedy (IPA), ktoré označujú anglické hlásky, pre ktoré nie sú v angličtine samostatné písmená.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete symboly pre anglické spoluhlásky (consonants), samohlásky (vowels) a dvojhlásky (diphthongs), ktoré sa najčastejšie objavujú vo fonetických prepisoch výslovnosti.

Consonants ['kɒns(ə)nənts] Anglické spoluhlásky  - výslovnosť

Súbor anglických a slovenských spoluhlások je podobný. Angličtina však nemá spoluhlásky [ť, ď, ň, ľ] a v slovenčine nenájdeme spoluhlásky [ð] a [θ]. V uvedenej tabuľke nájdete symboly, pomocou ktorých sa zapisuje výslovnosť anglických spoluhlások a ďalej tiež slovíčka, v ktorých sa tieto hlásky vyslovujú. Zároveň tieto slová slúžia ako ukážka toho ako rôznorodo sa anglické spoluhlásky zapisujú.

Symbol Slovíčka  
[ð] this, leather, father Anglické souhlásky - výslovnosť 1
[θ] think, bath, thief Anglické souhlásky - výslovnosť 2
[ʃ] sheep, passion, election Anglické souhlásky - výslovnosť 3
[ʒ] measure, vision, azure Anglické souhlásky - výslovnosť 4
[ʧ] cheese, Czech, nature Anglické souhlásky - výslovnosť 5
[ʤ] manage, juice, lodge Anglické souhlásky - výslovnosť 6
[ŋ] sing, bank, foreign Anglické souhlásky - výslovnosť 7

Pozn.: [ð] a [θ] sú špecificky anglické zubné spoluhlásky, ktoré sa tvoria pri kontakte jazyka s hornými zubami. Ostatné hlásky sa vyskytujú aj v slovenčine, ktorá pre nich má samostatné písmená (okrem hlásky [ŋ], ktorá je iba výslovnostným variantom hlásky [n] v slovách lanko, Hanka): [ʃ] = š, [ʒ] = ž, [ʧ] = č, [ʤ] = dž (v tomto prípade sa jedná o spojenie písmen).

 

Vowels ['vaʊəls] Anglické samohlásky - výslovnost

Systém anglických samohlások je zložitejší. Neexistuje tu opak krátke a dlhé (napr. a – á), ale niektoré samohlásky sú iba krátke a iné iba dlhé (dlhé sú najčastejšie v prepisoch označované symbolom dvojbodky : (napr. [uː]).

Symbol Slovíčka  
[iː] keep, read , niece, police Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɪ] bid, busy, pity, trip Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɛ] pet, election, bread, help anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɜː] bird, search, herd, word Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[æ] bad, man, cat, trap Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɑː] hard, dark, cast, barn Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɒ] pot, rock, cod, donkey Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ɔː] caught, saw, board Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ʊ] book, pull, rule, school Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[uː] root, shoe, move, brew Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ʌ] cut, love, truck Anglické samohlásky - výslovnosť 1
[ə] about, again, accuse, attack Anglické samohlásky - výslovnosť 1

Pozn.: V americkej angličtine sa nevyslovuje [ɒ], v slovách sa namiesto neho vyslovuje veľmi široké [ɑ].

 

Diphthongs ['dɪfθɒŋ] Anglické dvojhlásky - výslovnost

V angličtine sa môžeme stretnúť s dvojhláskami, ktoré v slovenčine nepočujete. Ich výslovnosť sa v americkej a britskej angličtine líši, ako môžete vidieť v tabuľke nižšie.

Symbol Slovíčka  
[eɪ] make, rain, reign, lane Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
[aɪ] time, rhyme, line, smile Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
[aʊ] house, owl, joule, shower Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
[ɔɪ] boy, choice, foil, point Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
BrE [əʊ]
AmE [oʊ]
goat, soul, row, smoke Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
[ɪə] here, deer, clear, beer Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[ʊə] poor, cure, moor, cruel Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1
[eə] bear, tear, wear, fair Anglické dvojhlásky - výslovnosť 1

Pozn.: Dvojhlásky [ɪə], [ʊə] a [] sa v americkej angličtine nevyslovujú, pretože sa objavujú v slabikách končiacich spoluhláskou [r], ktorá sa v americkej angličtine, na rozdiel od britskej, vyslovuje. Slová ako here, poor a bear sa v americkej angličtine vyslovujú tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Výslovnosť slovíčok si môžete vypočuť z nahrávok nahovorených rodeným hovorcom.

Symbol Slovíčka  
[ir] here, deer, clear, beer Americké dvojhlásky - výslovnosť 1
[ʊr] poor, cure, moor Americké dvojhlásky - výslovnosť 1
[er] bear, tear, wear, fair Americké dvojhlásky - výslovnosť 1

 

Kam ďalej?

Môžete sa vrátiť späť na stránku s anglickou abecedou alebo sa pozrieť na pesničky a riekanky pre ľahšie zapamätanie anglickej abecedy.

Pokud by ste si nevědeli rady, jak správně vyslovit symboly uvedené ve fonetickém přepise výslovnosti, anebo by ste se chtěli dozvědět více o výslovnosti specifických anglických hlásek, připravili jsme pro vás tři přehladné tabulky, kde tyto informace najdete.

Pokiaľ vám tu nejaká dôležitá informácia chýba, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás neváhejte kontaktovať.