Osobné zámená, sloveso byť (to be)

Osobné zámená a sloveso byť

Angličtina bez bifľovania / Gramatika / Osobné zámená a sloveso byť

Personal Pronouns & TO BE

Aj keď sa tento portál zaoberá výukou angličtiny bez bifľovania, sú veci, ktoré sa jednoducho musíme naučiť naspamäť. Patrí medzi nich i anglické osobné zámená v spojení so slovesom byť v prítomnom čase. Bez tejto znalosti nevytvoríte ani základnú anglickú vetu.

Dole nájdete tabuľky, ktoré obsahujú použitie osobných zámen vo vetách oznamovacích, opytovacích i záporných. Všetky v prítomnom čase jednoduchom. Pri každej vete je slovenský preklad aj výslovnosť nahovorená mladou rodenou hovorkyňou z USA.

Vety oznamovacie


Anglický text Slovenský preklad  
I am... Ja som... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 1
I am a white cat. Ja som biela mačka. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 2
I'm a cat too. But I am a grey cat. Ja som tiež mačka. Ale ja som šedá mačka. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 3
You are... Ty si... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 4
You are a small black spider. Ty si malý čierny pavúk. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 5
You're a big spotted giraffe. Ty si veľká škvrnitá žirafa. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 6
He is... On je... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 7
He is eight years old. Má osem rokov. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 8
He's a good neighbour. On je dobrý sused. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 9
She is... Ona je... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 10
She is my sister. Ona je moja sestra. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 11
She's my best friend. Ona je moja najlepšia priateľka. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovacia veta 12
It is... Ono je... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 13
It is a PlayStation. To je PlayStation. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 14
It's a big apple tree. To je veľká jabloň. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 15
We are... My sme... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 16
We are children at school. My sme deti v škole. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 17
We're friends. My sme priatelia. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 18
You are... Vy ste... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 19
You are classmates. Vy ste spolužiaci. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 20
You're a big group. Vy ste veľká skupina. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 21
They are... Oni sú... Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 22
They are a large family. Oni sú veľká rodina. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 23
They're very dirty. Oni sú veľmi špinaví. Osobné zámená a sloveso byť - oznamovací vieta 24

Vety opytovacie


Anglický text Slovenský preklad  
Am I ... Som ja... Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 1
Am I a white cat? Som biela mačka? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 2
Am I a grey cat? Som šedá mačka? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 3
Are you... Si ty... Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 4
Are you a small black spider? Si malý čierny pavúk? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 5
Are you a big spotted giraffe? Si veľká škvrnitá žirafa? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 6
Is he... Je on... Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 7
Is he eight years old? Má osem rokov? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 8
Is he a good neighbour? Je dobrý sused? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 9
Is she... Je ona... Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 10
Is she my sister? Je moje sestra? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 11
Is she my best friend? Je moja najlepšia priateľka? Osobné zámená a sloveso byť - tázací věta 12
Is it... Je ono/ to... Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 13
Is it a PlayStation? Je to PlayStation? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 14
Is it an apple tree? Je to jabloň? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 15
Are we... Sme my... Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 16
Are we children at school? Sme deti v škole? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 17
Are we friends? Sme priatelia? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 18
Are you... Ste vy... Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 19
Are you classmates? Ste spolužiaci? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 20
Are you a big group? Ste veľká skupina? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 21
Are they... Sú oni... Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 22
Are they a large family? Sú veľká rodina? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 23
Are they very dirty? Sú veľmi špinaví? Osobné zámená a sloveso byť - tázací vieta 24

Vety záporné


Anglický text Slovenský preklad  
I am not... Ja nie som... Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 1
I am not a white cat. Ja nie som biela mačka. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 2
I'm not a white cat either. I'm grey. Ani ja nie som biela mačka. Som šedá. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 3
You are not... Ty nie si... Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 4
You are not a black spider. You are a brown spider. Ty nie si čierny pavúk. Ty si hnedý pavúk. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 5
You aren't a big spotted giraffe. You're a striped zebra. Ty nie si veľká fľakatá žirafa. Ty si pruhovaná zebra. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 6
He is not... On nie je... Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 7
He is not eight years old. He is older. Nie je mu osem rokov. On je starší. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 8
He isn't a good neighbour. On nie je dobrý sused. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 9
She is not... Ona nie je... Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 10
She is not my sister. She is my cousin. Ona nie je moja sestra. Ona je moja sesternica. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 11
She isn't my best friend. She lies to me. Ona nie je moja najlepšia priateľka. Ona mi klame. Osobné zámená a sloveso byť - záporná veta 12
It is not... Ono nie je... Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 13
It is not a PlayStation. It is a notebook. To nie je PlayStation. To je notebook. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 14
It isn't a big apple tree. It's a big oak tree. To nie je veľká jabloň. To je dub. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 15
We are not... My nie sme... Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 16
We are not children at school. We are children in kindergarten. My nie sme deti v škole. My sme deti v škôlke. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 17
We aren't friends. We are classmates. My nie sme priatelia. My sme spolužiaci. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 18
You are not... Vy nie ste... Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 19
You are not classmates. You are neighbours. Vy nie ste spolužiaci. Vy ste susedia. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 20
You aren't a big group. You are a small group. Vy nie ste veľká skupina. Vy ste malá skupina. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 21
They are not... Oni nie sú... Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 22
They are not a large family – only mum, dad and one baby boy. Oni nie sú veľká rodina - iba mama, otec a jedno bábätko (chlapček). Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 23
They aren't very dirty. They are clean. Oni nie sú veľmi špinaví. Oni sú čistí. Osobné zámená a sloveso byť - záporná vieta 24

Poznámka: Všetky zvuky na tejto stránke sú nahrané rodeným hovorcom zo Spojených štátov amerických.

Kam ďalej?

Môžete sa vrátiť späť na rázcestník s anglickou gramatikou alebo sa pozrieť na privlastňovacie zámená, ktoré sú ďalším základným pilierom vo výučbe anglického jazyka.

Chcete sa otestovať? Vyskúšajte špeciálne test Osobné zámená a sloveso byť.

Pokiaľ vám tu nejaká dôležitá informácia chýba, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás neváhejte kontaktovať.