Základné matematické výrazy

Základné matematické výrazy

Angličtina bez bifľovania / Zaujímavosti o angličtine / Základné matematické výrazy

Áno, premýšľate správne, tu sa vás predsa nesnažíme naučiť matematiku, tu sa učia angličtina. Ale aj keď počítať už viete, tak by ste mali poznať, ako sa nazývajú základné matematické operácie a najčastejšie používaná znamienka v anglickom jazyku .

Operácia sčítanie

Sčítanie

Sčítanie je jednou zo základných matematických operácií. Sčítame dve alebo viac čísel (sčítance), kedy výsledkom je jedno číslo (súčet). Medzi sčítancov zapisujeme znamienko
plus '+', pred súčtom je použité znamienko '='.

Anglický text Český překlad  
Addition: 1 + 1 = 2 Sčítání: 1 a 1 je 2. Matematické výrazy - sčítání
We call this symbol +. Tomuto znaku říkáme 'plus'. Matematické výrazy - sčítání
And we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - sčítání
3 + 2 = 5 3 plus 2 je 5. Matematické výrazy - sčítání
10 + 5 =? 10 + 5 = 15 Kolik je 10 a 5? 10 a 5 je 15. Matematické výrazy - sčítání
6 + 4 =? 6 + 4 = 10 Kolik je 6 plus 4? 6 plus 4 rovná se 10. Matematické výrazy - sčítání
Do you know what is 4 + 7? 4 + 7 = 11 Víš, kolik je 4 + 7? 4 + 7 = 11 Matematické výrazy - sčítání
What is 3 + 1? 3 + 1 = 4 Kolik je 3 a 1? 3 a 1 jsou 4. Matematické výrazy - sčítání
Does 7 + 8 = 10? No! That's incorrect! 7 + 8 = 15! Je 7 + 8 = 10? Ne! To je špatně! 7 + 8 = 15! Matematické výrazy - sčítání
Does 2 + 2 = 5? No! That's incorrect! 2 + 2 = 4! Je 2 + 2 = 5? Ne! To je špatně! 2 + 2 = 4! Matematické výrazy - sčítání
What is 53 + 12? 53 + 12 = 65 Kolik je 53 plus 12? 53 a 12 je 65. Matematické výrazy - sčítání
What is 113 + 202? 113 + 202 = 315 Kolik je 113 a 202? 113 plus 202 = 315. Matematické výrazy - sčítání
Operace odčítání

Odčítanie

Odčítanie je opačnou operáciou s číslami ku sčítanie. Od jedného číla (menšenec) odčítame druhé číslo (menšiteľ), výsledkom je potom rozdiel týchto čísel. Túto operáciu značíme znamienkom '-'.

Anglický text Český překlad  
Subtraction: 10 – 5 = 5 Odčítání: 10 mínus 5 je 5. Matematické výrazy - odčítání
We call this symbol –. Tomuto znaku říkáme 'mínus'. Matematické výrazy - odčítání
And we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - odčítání
6 - 3 = 3 6 mínus 3 rovná se 3. Matematické výrazy - odčítání
10 – 2 =? 10 - 2 = 8 Kolik je 10 mínus 2? 10 mínus 2 je 8. Matematické výrazy - odčítání
4 – 3 =? 4 - 3 = 1 Kolik je 4 bez 3? 4 bez 3 je 1. Matematické výrazy - odčítání
What is 6 – 4? 6 - 4 = 2 Kolik je 6 bez 4? 6 bez 4 je 2. Matematické výrazy - odčítání
What is 12 – 6? 12 - 6 = 6 Kolik je 12 mínus 6? 12 mínus 6 je 6. Matematické výrazy - odčítání
Does 6 – 5 = 1? Yes! That's correct. 6 – 5 = 1! Je 6 - 5 = 1? Ano! To je správně. 6 - 5 = 1! Matematické výrazy - odčítání
Does 15 – 7 = 9? No! That's incorrect. 15 - 7 = 8! Je 15 - 7 = 9? Ne! To je špatně. 15 - 7 = 8! Matematické výrazy - odčítání
What is 17 – 14? 17 - 14 = 3 Kolik je 17 mínus 14? 17 mínus 14 jsou 3. Matematické výrazy - odčítání
What is 125 – 53? 125 - 53 = 72 Kolik je 125 mínus 53? 125 mínus 53 je 72. Matematické výrazy - odčítání
Operace násobení

Násobenie

Ďalšiou základnou počtovou operáciou v aritmetike je násobenie. Jedná sa o opakované sčítanie prirodzených čísel. Čísla, ktoré medzi sebou násobíme, sa nazývajú činitelia. Výsledkom je potom súčin. Operácia je značená znamienkom '·'.

Anglický text Český překlad  
Multiplication or Times Násobení nebo krát Matematické výrazy - násobení
We call this symbol x or x. Tomuto znaku říkáme 'krát' nebo 'vynásobený'. Matematické výrazy - násobení
And we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - násobení
4 x 2 = 8 or 4 x 2 = 8 4 krát 2 rovná se 8 nebo 4 vynásobené 2 je 8. Matematické výrazy - násobení
What is 4 x 4? 4 x 4 = 16 Kolik je 4 krát 4? 4 krát 4 je 16. Matematické výrazy - násobení
What is 7 x 7? 7 x 7 = 49 Kolik je 7 krát 7? 7 krát 7 rovná se 49. Matematické výrazy - násobení
What is 11 x 11? 11 x 11 = 121 Kolik je 11 krát 11? 11 krát 11 je 121. Matematické výrazy - násobení
Operácia delenie

Delenie

Opačnú operáciou k násobenie je delenie. Delenec (čitateľ v zlomku) je delom deliteľom (menovateľ zlomku), výsledkom je podiel. Operácia delenie sa zapisuje do zlomku, lomkou medzi číslami, dvojbodkou alebo znakom '÷'.

Anglický text Český překlad  
Division Dělení Matematické výrazy - dělení
We call this symbol /. Tomuto znaku říkáme 'děleno'. Matematické výrazy - dělení
And we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - dělení
12 / 6 = 2 12 děleno 6 rovná se 2. Matematické výrazy - dělení
10 / 5 =? 10 / 5 = 2 Kolik je 10 děleno 5? 10 děleno 5 rovná se 2. Matematické výrazy - dělení
12 / 3 =? 12 / 3 = 4 Kolik je 12 děleno 3? 12 děleno 3 jsou 4. Matematické výrazy - dělení
100 / 2 =? 100 / 2 = 50 Kolik je 100 děleno 2? 100 děleno 2 je 50. Matematické výrazy - dělení
What is 16 / 2? 16 / 2 = 8 Kolik je 16 děleno 2? 16 děleno 2 je 8. Matematické výrazy - dělení
What is 18 / 3? 18 / 3 = 6 Kolik je 18 děleno 3? 18 děleno 3 rovná se 6. Matematické výrazy - dělení
What is 81 / 9? 81 / 9 = 9 Kolik je 81 děleno 9? 81 děleno 9 je 9. Matematické výrazy - dělení

Poznámka: Všetky zvuky na tejto stránke sú nahrané rodení hovoriaci zo Spojených štátov amerických.

Kam ďalej?

Môžete sa vrátiť späť na rázcestník s anglickými číslovkami alebo sa pozrieť na stránku anglické číslovky základné, vďaka ktorej budete vedieť napočítať od nuly do milióna a navyše budete schopní akékoľvek číslo bez rozmyslu prečítať alebo zapísať.

Ak vám tu nejaká dôležitá informácia schádza, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás neváhajte kontaktovať.

Páči sa vám to? Nenechávajte si to pre seba a povedzte o tom svojim priateľom na sociálnych sieťach. Ďakujeme!