Anglické číslovky řadové

Anglické číslovky radové

Angličtina bez bifľovania / Anglické číslovky / Radové číslovky

Poznámka: Texty na této stránce jsou v češtině. Věříme, že to není na závadu …

Výslovnost číslovek v angličtině

Umět správně napsat a vyslovit řadové číslovky anglicky je velmi důležité. Víte, jak se řekne první, stý, tisící či dokonce miliontý? Dokážete správně přečíst cenu či datum? Na tyto a další otázky vám odpoví náš článek o řadových číslovkách. Níže tedy naleznete řadové anglické číslovky s výslovností. Všechny jsou namluvené americkým rodilým mluvčím.

Řadové číslovky

(v angl. ordinal numbers - "Ordinal says what Order things are in".)

Řadové číslovky se nejčastěji používají k vyjádření pozice (např. v seznamu) nebo umístění (např. v žebříčku), výročí nebo století a data (kolikátého dne).

0., 1., …, 10.


První, druhý a třetí představují určitou výjimku mezi řadovými číslovkami. Písmenka za číslicí jsou vlastně poslední dvě písmena řadové číslovky.

zeroth first second third fourth fifth sixth seventh eighth nineth tenth AmE

Řadové číslovky - číselná řada 0.-10. Americká angličtina
0th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th

11., 12., …, 20.


eleventh twelveth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenth twentieth AmE

Řadové číslovky - číselná řada 11.-20. Americká angličtina
11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th

21., 22., …, 30.


Podobným způsobem, jako v této tabulce pro "dvacítky", se tvoří všechny řadové číslovky i pro ostatní číselné řady až do 99.

twenty-first twenty-second twenty-third twenty-fourth twenty-fifth twenty-sixth twenty-seventh twenty-eighth twenty-ninth thirtieth AmE

Řadové číslovky - číselná řada 10.-100. Americká angličtina
21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th

10., 20., …, 100.


U celých desítek od 20 do 90 se koncové "-y" změkčí a přidá se "-th", jako např. twenty se změkčí na twentieth.

tenth twentieth thirtieth fortieth fiftieth sixtieth seventieth eightieth ninetieth one hundredth AmE

Řadové číslovky - číselná řada 10.-100. Americká angličtina
10th 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 100th

Stý, dvoustý, …, tisící, …, miliontý


one hundredth two hundredth three hundredth one thousandth two thousandth three thousandth one hundred thousandth one millionth AmE

Řadové číslovky - číselná řada stovky-milion Americká angličtina
100th 200th 300th 1,000th 2,000th 3,000th 100,000th 1,000,000th

Členy u řadových číslovek

Před řadovými číslovkami se ve většině případů vyskytuje buď přivlastňovací zájmeno, anebo určitý člen:

That's my fourth visit. To je čtvrtá návštěva.
Your room is on the second floor. Váš pokoj je na druhém podlaží.
She is his first wife. Ona je jeho první manželka.

Cena

Označení ceny se píše v pořadí: měna a částka. V případě českých korun opačně.

 • $1 - One dollar
 • $2.50 – Two dollars and fifty cents
 • €20 - Twenty Euro
 • €35.70 – Thirty-five Euros and seventy cents
 • £50 - Fifty pounds
 • £8.45 – Eight pounds and forty-five pence
 • 100 Kč – One hundred crowns
 • Datum anglicky

  Pro čtení a sestavení data využíváme následující vzorec:

 • THE + řadová číslovka + OF + měsíc

 • Např.: 1. června 2016 - 1st June 2016 - The first of June, two thousand (and) sixteen

  Příklady použití řadových číslovek

  102nd - one hundred and second První dáma - First Lady
  999th - nine hundred and ninety-ninth druhé podání (v tenise) - second service
  1,000th - one thousandth známé americké filmové studio - Twentieth Century Fox
  1,066th - one thousand and sixty-sixth 6th Avenue (šestá ulice) - Sixth Avenue
  1,000,000th - one millionth Druhá světová válka - the Second World War

  Kam dál?

  Můžete se vrátit zpět na rozcestník s anglickými číslovkami nebo se podívat na stránku anglické číslovky základní, díky které budete umět napočítat od nuly do milionu a navíc budete schopni jakékoliv číslo bez rozmyslu přečíst nebo zapsat.

  Znát číslice anglicky, umět je vyslovit i napsat je jedním ze základních úkolů, který musíte dobře ovládat, pokud chcete umět dobře anglicky. Pokud vám v tomto textu chybí některá z částí, kterou byste si chtěli během učení anglických číslovek procvičit, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.